Welkom op de website van Gebruikshondensportvereniging Gideon Groningen
Bestuur GHSV Gideon Groningen.

Voorzitter

Roy ImmersPenningmeester

Ellen Bronsema

info@ellenbronsema.nl

Secretaris

Carla Elzinga

carla_elzinga@hotmail.com
Opzeggen van uw lidmaatschap bij GHSV Gideon gaat als volgt:
In het algemeen geldt dat uw lidmaatschap ieder jaar wordt verlengd, tenzij u tijdig opzegt. Dat doet u per brief of via e-mail gericht aan de secretaris voor 1 december van het lopende jaar. Per 1 januari bent u dan geen lid meer.